OM GRØNNSKJERM

GRØNNSKJERM ble startet i 2009 og fungerer som en plattform der filmstudenter og unge filmskapere mellom 17-35 år kan vise sine kortfilmprosjekter gratis på Parkteatret i Oslo, etterfulgt av panel- og publikumsdebatt.

Med Grønnskjerm ønsker vi å skape en solid møteplass for den uetablerte delen av filmindustrien i Norge. Forbindelsen mellom den profesjonelle filmbransjen og ferske filmtalenter er i dag relativt god, men det kan være vanskelig for nye talenter å få vise seg frem – både for publikum og andre i bransjen. Det finnes et tydelig behov for en arena der man kan møtes, dele erfaringer, diskutere film og mulige samarbeidsprosjekter. Grønnskjerm skal være en arena der ytringsfrihet står i fokus og et forum hvor ferske filmtalenter får muligheten til å presentere seg og sin film, få tilbakemelding fra publikum og konstruktiv kritikk fra et panel bestående av profesjonelle aktører i bransjen. 

 
PROSJEKTETS FORMÅL
Grønnskjerms formål er å gjøre ung norsk film tilgjengelig for publikum, skape dialog mellom ulike filmmiljøer og legge tilrette for nettverksbygging og utvikling av nye norske filmskapertalenter. Dette legger vi til rette for gjennom å engasjere et profesjonelt fagpanel, fra den norske filmbransjen, som gir tilbakemeldinger til de unge talentene. Dette mener vi bidrar til å inspirere unge filmskapere.
oss3
_MG_9516_2

_MG_9728_2