Kortfilmkonkurranse :: ‘Terror’

Kortfilmkonkurranse :: ‘Terror’

Kortfilmkonkuranse :: Videopresentasjon

‘ALTFORKORT’

Kortfilmkonkurransen denne gangen har temaet ‘Terror’. Vi oppfordrer alle til å tenke vidt og bredt rundt tematikken, og sende oss et bidrag innen 15.september. Vi ønsker således ikke å gi for mange føringer rundt begrepet, så det er opp til deg å tolke det dithen du tenker og føler. Vi gleder oss veldig til å se ditt bidrag! Vinneren kåres 28. oktober og premieres med 10.000 kroner.
Frist for innsendelse er 15. september
Send ditt bidrag til konkurranse@gronnskjerm.no
Fortsatt god og grønn sommer!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *