Grønnskjerm og Film fra Sør lanserer kortfilmkonkurranse!

Grønnskjerm og Film fra Sør lanserer kortfilmkonkurranse!

Grønnskjerm samarbeider i år med Film fra Sør-festivalen, Oslos største filmfestival. Film fra Sør fokuserer sitt arbeide rundt filmer og filmskapere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Gjennom gode filmopplevelser, seminarer og internasjonale gjester og begivenheter er Film fra Sør en av Oslos viktigste arenaer for kulturell utveksling.
Grønnskjerm og Film Fra Sør konkurranse!
Årets Film fra Sør og Grønnskjerm-oppgave knytter seg til seksjonen Re:View Norden – et samarbeid mellom Antirasistiske filmdager (ARF) i Sverige, Film fra Sør i Norge og Salaam Filmfestival i Danmark. Re:View Norden er et prosjekt skildrer den kulturelle mangfoldigheten som utgjør dagens nordiske samfunn.
Re:View Norden handler på mange måter om å se Norden på nytt og REvurdere eller REdefinere hva den nordiske befolkning er for en størrelse. Seksjonen skildrer de herligheter og besværligheter et flerkulturelt samfunn medfører.
Konkurransedetaljer:

  • Lag en kortfilm (fiksjon, eksprimentell eller dokumentar). Filmen må rette et nytt blikk på en kjent tematikk. og avspeile eller omhandle personer, miljøer, skjebner eller temaer som knytter seg til det nynordiske samfunnet.
  • Filmen på maks 6 minutter (ikke inkludert rulletekst)
  • Vinner kåres onsdag 15. oktober under Film Fra Sør-festivalen med en egen Grønnskjerm visning.Vinneren mottar 10.000 kroner og vises i Film Fra Sør sitt Review:Norden program.

Fristen for innsending av film er 10.september. Send ditt bidrag til konkurranse@gronnskjerm.no med digital påsynsfil (Vimeo-link eller nedlasting). Om du sender fil for nedlasting, lag gjerne en litt mindre fil.

Legg ved påmeldingsskjema som du finner her >>

Merk også skjermaet med ‘kortfilmkonkurranse Re:View Norden

Vi ser frem til å se deres innsendte bidrag!

gronnskjerm.no / filmfrasor.no

Grønnskjerm Facebook >>

Oss i Grønnskjerm!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *